Innlegg

Sommerferie

Hjernetrim - app

Tall er kjedelig?

Utforsking utendørs

Hjernetrim med mynter

Blogg om matematikk i hverdagen

Vannstanden i Altaelva

Systematisere trær og blomster

Populær sommerskole

Sommerskole i realfag på Campus Alta

Klassisk gåte

3D former

Matematiske ideer

Matematikk er viktig!

Statistikk over naturfenomen

Hva skjer på universitetet når studentene har hatt eksamen