Innlegg

Oppgave om antall lam

Matematikk i lamminga

Praktiske oppgaver på eksamen

Mer om eksamen i matematikk for 10. trinn

Eksamen i matematikk 10. trinn

Klarer du denne?