Fra egg til rumpetroll og frosker

Nå når temperaturen øker kan vi se at det blir mer liv ute i skog og mark. Mange barnehager skaffer seg små akvarier og er ute og samler froskeegg. Her skal ungene få lov til å følge utviklingen fra egg til rumpetroll og videre til frosker.
Det går fint an å få frem frosker av rumpetroll. Man kan ha dem i et lite akvarium eller i en balje. Det er viktig at man ikke har for mange sammen. Da blir vannet fort skittent, de vokser ikke så fort og de blir lettere syke. 10-15 stykker burde være nok.


De er ganske ømtålige når det gjelder vannkvaliteten, og kan dø om du tar vann rett fra springen. Enkelte plasser inneholder vannet klor og metaller som er giftig for rumpetrollene. Det beste er å hente vann der de ble funnet. Du bør skifte ut litt vann hver dag, og ta en "storrengjøring" av og til (f.eks. en gang i uka) hvor du bytter ut alt vannet.


I beholderen kan man ha noen steiner. Grener og røtter kan gjøre vannet skittent, så vær forsiktig med å bruke det. Man kan bruke røtter som er beregnet på å ha i akvarium.


Rumpetrollene er altetende, men flakfôr beregnet på akvariefisk er bra siden det ikke skitner til vanner så mye som f.eks. brødsmuler. Gi dem litt mat 2-3 ganger om dagen. Får de for mye blir maten liggende på bunnen og råtne.
Det er spennende å se utviklingen. Først får de bakbein og siden forbein. Etter hvert begynner halen å forsvinne. Da er det viktig å ha en stein som stikker litt over vannflaten, så de små froskene får noe å krabbe opp på. Når halen er forsvunnet helt, bør man slippe froskene ut i nærheten av der rumpetrollene ble funnet. Det er jo viktig at de lærer seg å leve i naturen og å fange insekter.


De skal slippes fri i nærheten av der de ble funnet, da det ikke er lov å hente dyr fra et sted og overføre dem til et annet sted. Dette for å bevare biotopene og ikke overføre eventuelle parasitter til andre vann.


Spørsmålet er det lov å ta inn rumpetroll fra naturen? Her kan du lese forskrift for innsamling av vilt for vitenskapelig eller andre særlige forhold. Men tre viktige paragrafer:


Kapitel 1:


§ 1.Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre at innfanging og innsamling av vilt for forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller for andre særlige formål, skjer uten at dyr påføres unødig lidelse og uten at naturens produktivitet og artsrikdom reduseres

§ 4.Innsamling av vilt uten tillatelse
Enhver kan fritt samle inn egg og larver (rumpetroll) av vanlig frosk (Rana temporaria) for forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål.

Kapitel 2:

§ 15.Tilbakeføring av levende vilt til naturen
Dersom ikke annet framgår av tillatelsen, skal levende vilt slippes fri på samme sted som det ble fanget så snart hensikten med virksomheten er oppnådd.


Dette betyr at det er lov å samle inn froskeegg og rumpetroll for undervisning eller opplysningsformål, som å ha de i barnehage og skole. Men det er viktig å ta opp med barna og elevene de etiske problemene med dette. Og som dere ser ovenfor er det en del arbeid, som å ha rent vann, mate dem og ikke minst å slippe dem fri der de ble funnet etter at man ha studert dem. Da det ikke er lov å ha frosker i fangenskap. Og som dere ser av plansjen ovenfor, så å tar det 10 uker fra egg til de har fått føtter. Og dette skjer på sommeren, så noen må ta seg av rumpetrollene i sommerferien. Det beste er selvfølgelig å slippe de ut før ferien.

Kommentarer

  1. eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    SvarSlett
  2. Altså jeg skjønner ikke at man ikke kan få ha frosker i fangenskap ,men du kan ha fisk og mange andre dyr og havdyr. Det gir bare ikke mening det er det samme som å ha en fisk og ha en frosk begge deler er egg først så blir de fisk og frosk begge trenger mat begge lever i vann. Da kunne vi like så godt bare kjøpt fiske egg også sluppet de ut rett etter på de kommer jo bare til å dø ute i naturen og der jeg fant froskeeggene mine så lå moren eller faren dø ved siden va så dette gir ingen mening…

    SvarSlett

Legg inn en kommentar