De nye faresymbolene for stoffer

16. juni 2012 kom det ny forskrift om klassefisering og merking av stoffer, CLP. CLP står for Classification, Labbeling and Packaging of Substans and Mixtures, og er felles forskrift for EU. Fram til 1. juni 2015 gjelder den gamle Merkeforskriften og CLP parallelt. De nye faresymbolene kalles farepliktogrammer. Her er en oversikt over farepliktogrammene.


 
I dag skal alle produkter som inneholder farlige stoffer merkes med farepliktogrammer. Hvis du tar deg en tur på butikken er det mange husholdningsartikler som er merket med farepliktogrammer. En fin oppgave for elever er  å ta seg tur på butikken eller se hjemme,  og finne husholdningsartikler som er merket med farepliktogrammer. Hvor mange slike har vi hjemme, og er de oppbevart på et sikkert sted?

Plumbo, salmiakk og klorin


Kommentarer