Bestemmelse av løvtre om vinteren

Løvtre i Norge

Vi kan dele løvtrærne inn i to. Det er edelløvtrær og nøysommeløvtrær.
Til edelløvtrær høre eik, bøk, alm, lind, hassel og svartor. Disse har vi ikke her oppe i Finnmark, de har begrenset utbredelse nordover og stopper i Trøndelag eller Nordland. De nøysomme løvtrærne finnes i hele landet opp til skoggrensa. Det er bjørk, osp, rogn, selje, hegg og gråor (older).

I tillegg til disse 14 løvtrærne har vi en god del busker og også noen sjeldnere, treformede arter. Vi har også en rekke forvillede arter, noen av dem kan enkelte steder være nesten like vanlige som de ville.

Vi skal se på de nøysomme løvtrærne, da de er spredt over hele landet. Hvordan kan vi skille løvtrær fra hverandre om vinteren? På sommeren er det lett å skille rogn og bjørk med å se på bladene. Men hvordan kan vi gjøre det på vinteren når trærne er uten løv? Vi kan se på barken og på knoppene. Her er en del bilder av bark og knopper av de nøysomme løvtræsortene.

 
Selje

Bjørk
 
Rogn 
Gråor (older)


Vi har først bare sett på stammene og barken til trærne. Enkelte av stammene er lett å kjenne igjen. Men for å være sikker må vi gå å se på knoppene.


Selje

Bjørk


Rogn


Gråor (older)
                                 Osp                                           Hegg

Her ligger bestemmelsesnøkkel for vinterløvtrær du vil gå grundigere til verks.


Hvis man går ut om vinteren og finner noe av trærne, så kan man gå til de samme trærne til våren og undersøke om bladene gir samme resultat som man fant om vinteren. En fin aktivitet er å følge et tre gjennom hele året og ta en bildeserie av treet.
 
Lykke til med å finne deres tre.

Kommentarer