Innlegg

Formidlingsprisen 2016 ved UiT Norges arktiske universitet

Den internasjonale Pi-dagen

Nye krav om R1 og R2 for å studere realfag

Matematikk - et spennende fag?