Innlegg

Hva er en differensiallikning

God jul

Julekurver

Symmetri og snø

Det snør det snør....

Formidlingsprisen 2015

Universitetsbesøk i Amsterdam

NEMO-vitensenter

Vitenuka 2016

Vitensentre og teknisk museum