Innlegg

I alpinanlegget

Mirjam og pyramidekortet

Bruk av formler på eksamen i matematikk 10. trinn

Algebra-kuben - del 2 eksamen i matematikk for 10. trinn

Presentasjoner om matematikk i Russland

Seminar - matematikkdidaktikk

Budsjett - del 2 eksamen i matematikk 10. trinn

Matematikk i hjemmet - del 2 eksamen 10. trinn