Kan metaller brenne?

Hva skjer når metaller blir veldig varm?

Tar de fyr og begynner å brenne? Hvis vi har en metallstang i et bål, vil den bli rødglødende. Hvor varmt må det bli for at metall kan brenne? For å kunne svare på det må vi først se på hva er metaller.

Metaller er grunnstoffer. Av de 118 grunnstoffene i periodesystemet er ca 90 metaller. Det er enkelte som også kalles halvmetaller, da de har både metalliske og ikke-metalliske egenskaper. Vi kan ha rene metaller eller legeringer. Legeringer er metaller som er tilsatt andre stoffer for å endre egenskapene til metallet. For eksempel er stål er en legering mellom jern og karbon.


  
Bortsett fra kvikksølv er alle metaller faste stoffer ved romtemperatur. Både i fast og flytende tilstand har rene metaller metallglans. Utenom kobber  som er rødbrunt og gull som er gult, er alle metaller grå eller sølvhvite. Metaller er gode strøm og varmeledere.

Vi deler metaller opp i lettmetaller og tungmetaller. Det er definert ut i fra tettheten til metallet. Litium er metallet med lavest tetthet og iridium er metallet med størst tetthet. Videre deler vi metaller opp i edle metaller og uedle metaller. Edle metaller som gull og sølv oksideres sakte i luft, og de løses ikke i vann eller svake syrer. Uedle metaller som natrium og kalium reagerer livlig under de samme forholdene.Men tilbake til spørsmålet: Kan metaller brenne?

Den kjemiske definisjonen på forbrenning er at det kan reagerer med oksygen i en eksoterm reaksjon. dette kan gå raskt slik at stoffet brenner med en synlig flamme, eller det kan skje så langsomt at energien som frigjøres ledes bort slik at temperaturen ikke stiger vesentlig.

Vi så ovenfor at uedle metaller reagerer med luft. Vi vet at jern ruster. Er det en forbrenningsreaksjon? Ja, jern reagerer med oksygen og danner jernoksid i en langsom forbrenning. Metallet magnesium brenner i en skarp blåhvit flamme. Det er få metaller som reagerer så kraftig med oksygen som magensium.2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) + varme

Kommentarer

Legg inn en kommentar