Partikkelmodellen

På mellomtrinnet skal elevene kunne bruke partikkelmodellen til å beskrive faste stoff, væsker, gasser og faseoverganger.

 Læreplanen KL06 sier;

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne
  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Her er det flere begreper som elevene må lære seg:Partikkelmodellen: Det er en modell der alle stoffer, atomer, molekyler og salter beskrives som en kule (partikkelmodellen).Vi bruker den for å beskrive de fysiske egenskapene til stoffer.


Faste stoffer: Alle partiklene (kulene) ligger i et bestemt mønster, og er bundet til hverandre. Partiklene er i bevegelse om hvert sitt faste punkt.


Når temperaturen øker vil bevegelsen til partiklene bli større, og bindingene mellom partiklene vil brytes og partiklene vil bevege seg friere. De vil gå over fra fast stoff til væske.


Væske: Alle partiklene er sammen med de andre partiklene, men de er i fri bevegelse. Bindingene mellom partiklene er svakere og partiklene ligger ikke i et bestemt mønster.


Når temperaturen øker vil bevegelsen til partiklene bli større, og bindingene brytes. Nå vil stoffet gå over fra væske til gass.Gass: Det er ingen bindinger mellom partiklene, og de beveger seg fritt i rette linjer til de krasjer med noe og skifter retning.


Her er et undervisningsopplegg med partikkelmodellen

Kommentarer