Nye krav om R1 og R2 for å studere realfag

De fire utdanningsinstitusjonene Universitetet i Oslo (UiO), Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB) og UiT Norges arktiske universitet (UiT) har annonsert nye opptakskrav for studenter som ønsker å studere realfag og teknologi ved universitetet fra og med skoleåret 2018/2019. For de fleste av disse studiene vil UiO kreve full fordypning i matematikk fra videregående skole, altså både R1 og R2.


Her er studiene som endringene gjelder for (trykk på bildet for å komme til UiO sin beskrivelse av endringene):


I tillegg til at det kreves full fordypning i matematikk må søkerne ha tatt en av følgende fagkombinasjoner:


NTNU har fire studier som får samme endringer i opptakskrav som UiO, Universitetet i Bergen gjør endring på 17 av sine studier, mens UiT Norges arktiske universitet endrer opptakskravene for 7 av sine studier.


Kommentarer