Nasjonalt nettverk for matematikkvansker

I forbindelse med den nasjonale realfagskommunesatsingen ble det 11. og 12. september holdt en samling for realfagskommunene i pulje 2. Ett av fokusområdene på denne samlingen var elever som presterer lavt i matematikk. Dette er en elevgruppe som tradisjonelt har fått en del oppmerksom het fra lærere, men som forskning innenfor matematikkdidaktikk har hatt lite fokus på. Tone Dalvang fra Statped sørøst hadde en presentasjon om synet på kunnskap, læring og mennesket i møtet med elever som presterer lavt i matematikk. Ett av hennes hovedbudskap er at vi må jobbe med å komme bort fra å personifisere lave prestasjoner i matematikk og et første steg på veien er å bytte ut begrepet "lavtpresterende elever" med "elever som presterer lavt i matematikk". Dette er selvsagt bare ett lite museskritt, men det er et skritt i riktig retning. I stedet for å finne ut hvordan vi kan endre enkelt elever, må vi begynne å jobbe med hvordan vi kan tilpasse læringsmiljøet til disse elevene.

Akkurat nå jobber Matematikksenteret med å starte opp et nasjonalt nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Dette nettverket er en del av regjeringens strategi Tett på Realfag og første konferanse for dette nettverket vil bli holdt på Gardermoen 14. og 15. november. En av de som har ansvaret for å jobbe fram dette nettverket er Olaug Lona Svingen (trykk på navnet for å komme til hennes personlige nettside) ved Matematikksenteret. På samlinga på Gardermoen delte Olaug noen aktiviteter som kan være fine utgangspunkt for matematiske samtaler med alle elever, også de som presterer lavt i matematikk:På det nederste bildet viser Olaug hvordan man kan bruke kvikkbilder i arbeidet med tallforståelse. Dette er en aktivitet som vi (Linda G. Opheim og Anita M. Simensen) har latt oss inspirere av da vi skrev Matematikk - utforsking av mønstre og de store sammenhengene i boka Utforsking i alle fag.

(trykk på bildet av boka for å lese mer om den)


Avslutningsvis vil jeg anbefalle de som er interesserte i matematikkvansker å melde seg på konferansen som er i November. Mer informasjon finner du HER. Som et lite sluttord har jeg lyst å dele et bilde fra presentasjonen som Giske kommune holdt på realfagskommunesamlinga. Giske kommune er en av kommunene som allerede har kommet langt i sin realfagskommunesatsing og på bildet under deler Severin Roald og Heidi Bostrand Roaldsand erfaringer fra Giske kommune. Bildet de viser er fra et seminar der elevene hadde ansvaret for å være veiledere for de voksnes arbeid med digitale verktøy.God realfagssatsing!


Kommentarer

  1. Videresendte likegodt denne til matematikkdamene i Statped :)

    SvarSlett

Legg inn en kommentar