Workshop i Alta

Denne uka har vi arrangert en internasjonal workshop med deltakere fra både språk og matematikk. Seks av deltakerne presenterte fra sine forskningsprosjekter, tre med fokus på språklæring i flerspråklige læringsmiljøer og tre med fokus på matematikklæring i flerspråklige miljøer. Deltakerne var fra University of New Brunswick, Kvensk institutt, UiT campus Alta og UiT campus Tromsø. Workshopen er et resultat av prosjektet Second Language Immersion in Mathematics in the High North for Endangered Indigenous and Minority Languages, som er finansiert av SiU og RFF. Prosjektet er et samarbeid mellom University of New Brunswick og UiT Norges arktiske universitet.

Her er en liten smakebit fra Karlas presentasjon:Anne Fyhn (UiT campus Tromsø) og Carola Kleemann (UiT campus Alta) presenterte også fra sine prosjekter:Her er alle som bidro med presentasjoner på workshopen, fra venstre: Anna-Kaisa Räisänen (Kvensk institutt), Anita Movik Simensen (UiT), Anne Birgitte Fyhn (UiT), Karla Culligan (UNB), Joseph Dicks (UNB), Hilja Lisa Huru (UiT) og Carola Kleemann (UiT).


Kommentarer