Realfagskommunen Alta kommune

I Alta er vi så heldige å ha barnehage og småskolelærere som er genuint interesserte i matematikk for barn i barnehage- og småskolealder. Allerede i 2006 var Gakori barnehage igang med et matematikkprosjekt der de utarbeidet matematikkaktiviteter inspirert av Karungi barnehage i Haparanda.
I 2016, altså 10 år etter at Gakori barnehage var med å starte realfagssatsinga i Alta kommune, kjøpte Alta kommune inn felles realfagsmateriell til alle barnehagene. I desember 2016 ble kassene med materiell delt ut til barnehagene:Slik jeg ser det, er en av de unike aspektene ved Alta kommune sin realfagssatsing at arbeidet er tuftet på et nært samarbeid mellom barnehage- og småskolelærere, Alta kommunes ressurspersoner, Universitetet i Tromsø, og politikere. Det settes høye mål og det er stor vilje til å jobbe mot disse målene, både i praksisfeltet og på politisk nivå. Dette gjenspeiles blant annet i Alta kommune sin stratigiplan:


Her er noen bilder fra utdelingen av kasser med materiell:Bak det gode samarbeidet mellom ulike aktører i Alta kommunes realfagskommunesatsing sitter det en organisator: Trond Einar Persen. Trond Einar var allerede i 2006 den som dro i trådene og la til rette for at barnehagene, Alta kommunes ressursperson og UiT jobbet sammen mot et felles mål. I desember var Trond Einar (sammen med Geir Kristoffersen og meg, Anita) og presenterete Alta kommunes arbeid for ansatte i Utdanningsdirektoratet som arbeider med å utforme videre tiltaksplaner for realfagskommunesatsinga:Også Giske kommune deltok på Udir sitt seminar og inspirerte alle med sine erfaringer som realfagskommune så langt. Giske kommune hadde en viktig beskjed om hva som hadde vært en viktig suksessfaktor for dem. Se gjennom bildene under hvis du vil vite hva de trakk fram. 


Kommentarer