New Brunswick - Canada

Denne uka har vi vært på studietur i Canada, nærmere bestemt i Fredericton som er helt øst i landet. Her har vi besøkt skoler der engelskspråklige elever går i franskspråklige klasser, vi har hatt møter med eksperter på fransk språkbad ved universitetet i New Brunswick og vi har hatt en fantastisk omvisning og presentasjon om Canadiske urfolks situasjon i dagens Canada.


Bakgrunnen for denne studieturen er et prosjekt som Hilja og jeg (Anita) har der vi arbeider med å utvikle metoder for kvensk språkbad i matematikk. Målet med prosjektet er å legge til rette for at flere elever velger kvensk som andrespråk gjennom hele sitt utdanningsløp. Vi var i sommer i Hamburg og presenterte prosjektet på verdens største konferanse i matematikkdidaktikk, og fikk veldig gode tilbakemeldinger. Nå er vi altså i Canada for å få hjelp og innspill på hvordan vi best kan utvikle metoder som vi kan bruke i norske klasserom.

På skolene vi har besøkt, har vi fått omvisninger av skolens rektor og vi har observert hvordan matematikkundervisningen kan foregå når elevene får opplæring på et språk de ikke behersker fullt ut. Her ser dere oss på omvisning på skolen:


Elevene, lærerne og klassrommene var ikke veldig ulike de norske versjonene. Canada har et inkluderende skolesystem og spesialskoler finnes omtrent ikke, vi merket oss også at det var mye glede og latter i skolene vi besøkte. Her er noen bilder fra det vi så i klasserommene:

  

Imelda Perley tok oss med på en fantastisk omvisning og fortalte levende om hvordan hun har jobbet for å bygge opp urfolks rettigheter, stolthet, språk og kultur. Vi fikk høre om paralleller til fornorskningspolitikken som de kvenske og samiske folkene har opplevd. Imeldas fortellinger ga oss dypt innblikk i den kulturelle kontekstens rolle i å revitalisere språk og kultur, og vi fikk mange tanker som vi tar med oss videre i prosjektet vårt:


Samarbeidet mellom Universitet i New Brunswick og UiT Norges arktiske universitet så sin spede begynnelse i 2014 da Karla og jeg (Anita) møttes på en konferanse i Vancouver. Med utgangspunkt i Karlas arbeid har vi en lærerstudent som har skrevet Bacheloroppgave innenfor prosjektet (med Linda G. Opheim som veileder) og Kvensk språkbad prosjektet har startet opp. I tillegg har Anna-Kaisa fra Kvensk institutt kommet til. Hun har tilbud om kvensk språkreir for barnehagebarn i Porsanger kommune, et tilbud som er veldig populært. Vi håper å sikt å kunne tilby kvensk språkbad på skolen for barna som deltar i kvensk språkreir i barnehagen. I tillegg til Karla fra UNB har vi også med Joe og Paula, som er Karlas nærmeste ledere:


I tillegg til møter i prosjektgruppa, har vi også møtt de som organiserer språkbadklassene i New Brunswick:


Denne tavla hadde Imelda på instituttet der hun jobber og den har et budskap som er like viktig i Norge som i Canada:


Bestemødre og Bestefedre,
Takk for vårt språk,
som dere har tatt vare på for oss.
Det er nå vår tur til å ta vare på det for de som ikke er født ennå.

Kommentarer