Små ornitologer, August

Av jo Espen Strand, UiT, Norges arktiske universitet
Månedens undringsspørsmål:

  1. Hva spiser fuglene om sommeren?
  2. Hvilke fugler spiser småkryp?
  3. Hvor er smådyrene om vinteren?

Gjøremål:
Gå en tur i skogen/ nærområdet å prøv å observer hva fuglene spiser. Se også etter smådyr på bakken, under løv osv. En kan ganske enkelt finne både insekter, edderkopper, snegl og meitemark. Å sette opp feller er spennende.
En fallfelle til å fange insekter lages enkelt ved å grave hull i bakken, der en putter en kopp/syltetøyglass. Insektene som faller ned i koppen klarer ikke å klatre opp. Studer smådyrene i glass med lokk på. Pass på å ikke skade smådyrene, og slipp dem ut i det fri igjen etter en er ferdig med å studere dem.Introdusere barna for begrepet trekkfugl!
Flere undringsspørsmål:
  1. Hvorfor samler gåsa seg i flokker?
  2. Hvorfor gjør de seg klar til å forlate Finnmark?
  3. Hvor skal de dra?

Dverggås er en karakterart for Finnmark og en av tre gåseartene som hekker her. Grågåsa hekker langs fjordene, mens dverggås og sædgås hekker på vidda.

Tips: Enkelte bønder har havreåker, selv her i Finnmark! Ofte står en del aks igjen langs kantene etter at jordet er høstet. Spør bonden om dere kan bruke det til å lage julenek.

Kommentarer