Tyrkia, Shanghai og Høgskolen i Bergen

Konferansen vi er på har deltakere fra mange land og mange har reist langt. Men vi savner deltakere fra ett land; Tyrkia. Rett før konferansen skulle starte fikk vi vite at de over hundre deltakerne fra Tyrkia avar nektet utreise fra Tyrkia. Det er jo selvfølgelig trist for vitenskapen at forskere blir nektet å reise på vitenskapelige konferanser der de er invitert til å dele sin kunnskap. I dag var jeg imidlertid på en presentasjon der en av de tyrkiske deltakerne hadde laget en videopresentasjon som ble vist på storskjerm:


Seinere på samme session fikk vi innblikk i matematikkopplæringen i Shanghai. Elever fra Shanghai gjør det veldig bra på de internasjonale testene der Norge ligger langt nede på lista. Da Liu holdt en veldig interessant presentasjon og viste videoer fra klasserom i Shanghai:


Den siste presentasjonen på gruppa ble holdt av kollegaer ved Høgskolen i Bergen, Toril Eskeland Rangnes og Rune Herheim. De presenterte funn fra sin studie, der de har undersøkt elevers samtaler om matematikken de brukte i et prosjekt om trafikksikkerhet. Vi gleder oss veldig til en spennende dag i morgen!

Kommentarer