Konferanse i Hamburg

Nå er Saeed, Hilja og jeg på konferanse i Hamburg. Konferansen heter International Congress on Mathematics Education (ICME-13) og er verdens største konfereranse i matematikklæring og -undervisning.

Det som er fint med å delta på konferanse er at vi får kjennskap til det siste innen forskningsfronten på matemematikkdidaktikk (hvordan undervise og lære matematikk). I løpet av uka skal vi presentere funn fra tre ulike prosjekter som vi jobber med. Det kommer mer om disse prosjektene i løpet av uka. I dag har det vært konferansedag for unge forskere (det betyr de som holder på med doktorgrad eller akkurat er ferdige), og vi har fått inspirasjon fra professorer innenfor fagfeltet.

Cynthia W. Langrall fra Illionis State University hadde en inspirerende session om hvordan skrive fagtekster:


Cynthia er avtroppende editor på Journal of Research in Mathematics Education, som er en av de mest prestisjefulle tidsskriftene innenfor matematikkdidaktikk. Hun er en energisk dame som spredte mye humør og skrivegled til de som kom for å delta i hennes workshop.

Sist på programmet i dag var Alan Schoenfeld, som er ett av de virkelig store navnene innenfor matematikkdidaktikk. Alan er veldig opptatt av at forskningen som gjøres kan knyttes opp mot praksisfeltet og være med på forbedre matematikkundervisningen i skolen. Her er en avslappet Alan før presentasjonen startet:


Alan sitt engasjement for bedre prakis var tydelig gjennom hele presentasjonen, og han kom med konkrete forslag på hvordan man kan legge til rette for at alle elever skal oppleve en god matematikkundervisning. Blant annet viste han filmer fra amerikanske klasserom som viste elever som diskuterte matematiske problemer med stort engasjement. I tillegg ga Alan eksempler på oppgaver som har blitt brukt i forskningsprosjekter og gitt gode resultater. En av oppgavene Alan delte med oss gikk på arbeid med brøk:


Nå gleder vi oss til en spennende uke, der vi skal presentere våre tre prosjekter og få høre om hva som skjer andre steder i verden. 


Gode solskinnsdager fra Saeed, Hilja og Anita


Kommentarer