Språk, tekst og matematikk i barnehagen

Språk, tekst, matematikk – tverrfaglighet i barnehagen

Ett av de obligatoriske emnene i den nye barnehagelærerutdanninga er Språk, tekst og matematikk (STM). Ved UiT-NAU er emnet organisert med tanke på å fremme tverrfagligarbeid med hovedfokus på matematikk- og norskfaglige emner.


Studentene på første året ved Campus Alta, UiT – Norges Arktiske Universitet, har denne uken sammen med lærerne Carola Kleemann og Hilja Huru jobbet med stop-motion-film. Studentene har fått i oppgave å sette sammen elementer fra norskfaget og matematikkfaget i én film: En historie med kjente fortellergrep der det inkluderes tema fra rom, form, geometri, flyttinger, symmetrier og mønster.

Det er gøy å se hvordan studentene leker seg med språk, tekst og matematikk, og vi har fått lov til å dele noen av filmene på bloggen vår. Den ene filmen er laget av Mads Robert Mienna, Elena Patraboy og Karina Haukland:


Den andre filmen er laget av Kristin Wennberg, Carina Boberg og Andrea Berge:


Filmene er eksempler på hvordan bilde, musikk, tekst og tale kan kombineres for å fortelle en historie. 


Tusen takk til de flinke studentene som lar oss dele filmene de har laget, og til Carola og Hilja som har veiledet studentene underveis og tipset oss om filmene.


Kommentarer