Flere vårtegn

Det å bruke fugler som et mål på hvor langt våren er kommet er en fin aktivitet å ta ungene med på. Ta med ungene ut og observer trekkfuglene som er kommet tilbake, fugler som bygger reir og fugler som skifter fjærdrakt.


Tjelden er en trekkfugl som hekker i Norge. Den starter trekket fra Norge i august-september og de siste fuglene forlater kysten vår i begynnelsen av oktober. Tjelden er tilbake i Sør-Norge fra
slutten av februar, og i Nord-Norge er den blitt observert i midten av mars, oftest i begynnelsen av april. Den er en av de tidligste trekkfuglene som kommer tilbake.
Et av de første vårtegnene jeg ser som bor inne i en furuskog, er Skjæra, eller sjura som vi sier, som begynner å samle kvister. I år begynte sjur paret som hekker ved huset vårt, å samle inn kvister allerede i begynnelsen av mars. Så det er et klart vårtegn.
 


Om vinteren er rypene hvite, men når snøen smelter og lyngen begynner å komme fram skifter rypene farge til den brune sommerdrakten. Av og til kan man observere  brune ryper som ikke har skjønt at de er blitt brunesitter og trykker på hvite snøflekker.
Her er fra lærerplanen i naturfag:


Kompetansemål fra lærerplanen
Mangfold i naturen

Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


Etter 2. årstrinn
  • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
  • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
  • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
Etter 4. årstrinn
  • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante  over tid
  • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Kommentarer