Rose barn for arbeid med matematikk

For noen uker siden skrev vi om Carol Dweck og hennes forskning på om det å kunne matematikk er en medfødt eller tillært egenskap. Hennes forskning viser at barn som presterer likt kan ha ulik matematisk utvikling avhengig av om de blir rost for sine evner eller for sin arbeidsevne.

De barna som fikk ros av typen: "Du er kjempeflink!" og "Bra, du er alltid flink i matematikk!" mistet lett motet når de møtte oppgaver som var vanskelige for dem. Denne typen ros har altså vist seg å være motiverende for elevene sitt arbeid med enkle og rutinepregete oppgaver.

Ros som fokuserte på arbeidsinnsats slik som: "Du jobber veldig godt!" og "Du er flink til å arbeide hardt når du møter problemer i matematikk!" førte derimot til at elevene ble motiverte til å arbeide med både de enkle og de vanskelige oppgavene.

Dette kan være en tankevekker for foreldere, lærere og andre som snakker med barn om matematikk. På foreldreutvalget for grunnoppæring (FUG) sin nettside finner du tips for hvordan foreldre kan motivere barn til å arbeide med matematikk.


 
 

Kommentarer