Realtarbeid i Finnmark

I dag har vi vært på konferansen for prosjektet Realtarbeid i Finnmark der vi fikk innsikt i ulike tiltak og tilbud for realfagselever i videregående opplæring.

En av foredragsholderne var Linda Opheim fra Universitetet i Agder. Hun fortalte om sin forskning på læreres valg og bruk av oppgaver i matematikkfaget. Vi fikk innblikk i flere av oppgavene hun har prøvd ut i sitt PhD-prosjekt og hun ga i tillegge noen tips om hvordan skape gode læringsmiljø i matematikk.

Her ser dere Linda utenfor Alta videregående skole før konferansen startet:


Hvis du vil lese mer om prosjektet Realarbeid i Finnmark, som ledes av Per Bye kan du trykke her.


Kommentarer