Nordlys, Aurora Borealis

Nordlys blir dannet høyt i den øvre atmosfæren. Det kan sees i polare strøk. Den sees hyppigst sen høstes til tidlig vår. I april begynner nettene å bli lysere og det er vanskelig å se Nordlyset.


 
 
Det finns mange flotte bilder av Nordlyset. Og det er mange kunstverk, sagn og historier rundt nordlyset. Vinterturismen i Nord Norge reklamerer veldg for Nordlyset. Alta kalles Nordlysbyen og vi har fått vår egen Nordlys katedral som åpnet februar 2013.

Foto A. Mørk

Hva er Nordlys?

Sola sender en strøm av ladde partikler, Det kalles solvind. De ladde partiklene blir påvirket av Jordas magnetfelt, og de blir styrt mot et ovalformet område rundt de magnetiske polene. De ladde solvindpartiklene kolliderer med luftmolekyler i den øvre atmosfæren, som hovedsaklig består av nitrogen og oksygen. Disse eksiteres av kollisjon og når de går tilbake til normaltilstanden sender de ut lys, Nordlys.

Nordlyses vises oftest og sterekst i et ovalformet belte rundt den magnetiske Nordpolen, Nordlysovalen. Beltet følger kysten av Nordland, Torms og Finnmark. Her kan vi se Nordlyset nesten hver eneste klare kveld og natt i vinterhalvåret.

bilde


Her kan du lese mer om Nordlyset

Bilder av Nordlys

Det er ikke alltid like enkelt å få tatt bilder av Nordlys. Her er en film en kollega av oss, Jo Espen Tau Strand har laget. Her er det brukt timelaps. Kamera er programert til å ta et bilde hvert 30 sek. i tre timer. Det blir til sammen 500-600 bilder. Dette settes sammen til en film der det vises 24 bilder i sekundet.
 

 
 

Forskning på Nordlys i Alta

Alta har siden år 2000 kalt seg Nordlysbyen. Navnet henspeiler på den mektige naturen som omgir byen, men også til den rollen Alta spilte i den tidlige nordlysforskningen. Nordlysobservatoriet på Haldde fra begynnelsen av 1900-tallet er mest kjent i så måte, men historien går lenger tilbake i tid.
 Kommentarer