Å la barn gjøre enkle eksperimenter

Når du skal sjekke om et egg er gammelt så kan du legge det i et glass vann. Hvis eget synker til bunnen er det ferskt. Hvis egget begynner å reise seg, er det ikke helt ferskt, men smaker fortsatt godt. Hvis egget flyter, så skal det rett i søpla.

Her skal vi gjøre et eksperiment med egg.  Jeg har to glass med like mye vann, ett egg og salt.
Nå kan vi sjekke om egget er ferskt. Når jeg setter egget i glasset med vann så ser du at det legger seg på bunnen.Hva skjer om jeg har salt i ett av glassene? Her må du prøve deg fram, men et par spiseskjeer skal holde. Her ser du at egget flyter.
Her er flere fine forskningsspørsmål som dere kan stille elevene/barna.
Hvorfor flyter egg i vann med salt?
Hvor mye salt trenger du for å få egget til å flyte?
Vil egget flyte høyer med mer salt i glasset? Og hvorfor?

For små barn kan det være vanskelig med Hvorfor- spørsmål. Men man må la dem få undre og komme med forklaringer. Vi voksne har litt for ofte ferdige svar. Vi vil få et større læringsutbytte hvis ungene får tid til å prøve og finne forklaringer. Etter at ungene har funnet forklaringer kan en veilede med utgangspunkt i deres forklaringer.

Kommentarer