Cola og Cola light, hva er tyngst

Når du leser på boksen til både Co
la og Cola light vil du se at begge inneholder 330 ml. Og da mesteparten av begge brusene er vann, vil man tenke at boksen mest sannsynlig veier det samme og begge vil synke til bunn i et beholder med vann.

Hva skjer?

 
 
Som du ser vil den ene boksen flyte og den andre synke til bunn. Her må vi undersøke hvorfor det er sånn. Hva var det Arkimedes prinsipp sa? " Oppdriften til et legeme som er senket ned i væske tilsvarer tyngden til den væsken som er fortrengt"

Begge boksene er like stor, dermed vil oppdriften på begge boksene være like stor. Den ene boksen må være tyngre enn vannet den presser bort, og den andre boksen må være lettere enn vannet den presser bort.

Her må vi hente en vekt som kan måle ganske nøyaktig. og vi må se på innholdet i boksene.


Her er en utfordring. Kjøp to majonestuber. En lett majones og en ekte majones fra samme produsent. Hva skjer når du setter de to tubene i en beholder med vann? Jeg ønsker å få høre barnas forklaringer. Flott hvis dere kan gi tilbakemelding i kommentarfeltet.

Kommentarer