Små ornitologer

Fugler som tema i barnehagen året rundt
av Jo Espen Tau Strand, førstelektor UiT Norges arktiske universitet, Alta

Vi er mange som er glad i fugler! Framover vil det komme flere blogginnlegg bygd på artikkelen til Jo Espen Strand som er i forskningsgruppa vår, Redinor. Målet med blogginnleggene er å gi  idéer og inspirasjon til å ha fugl som tema i barnehagen. Det å fokusere på fugl passer bra inn i barnehagens rammeplan, og samtidig også etablere interesse og forståelse. Ja kanskje ”skape” en gryende interesse for, og legge grunnlag for framtidens ornitologer allerede i barnehagen?


For oss som bor i Finnmark, med store årstidsforskjeller, er det viktig å lære hvordan dyr og planter tilpasser seg de store endringene i temperatur og lys gjennom året. Natur, miljø og teknikk er et av fagområdene i Rammeplanen for barnehagen. Blant annet skal barna bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Forhåpentligvis kan forslagene til aktiviteter i disse blogginnleggene inspirere til artige og lærerike ”fugleaktiviteter” i lag med barn året rundt.


Uansett hvor en bor i Finnmark vil en se ville fugler året rundt. Noen av fuglene er her kun om sommeren, mens andre er her om vinteren. Det å bo langt mot nord krever at dyr og planter tilpasser seg. På sommerstid er det mye ”liv” i Finnmarksnaturen, det er grønt og fint, vi kan plukke blomster, det er insekter og det er åpent vann i bekker og elver. Alle, selv små barn, er klar over at vinteren fortoner seg helt annerledes enn sommeren. Rettede aktiviteter vil således hjelpe barn (og voksne) å tilegne seg kunnskap om naturen vår her nord!


Johanna med fuglekasse. Foto: Jo Espen Tau Strand
Det er fint å bruke undringsspørsmål når en jobber med barn og læring. Barn har mye kunnskap! Ved å stille undringsspørsmål kan barna kombinere tidligere erfaringer med kunnskap, og slik sett forbedre sin forståelse. Et kjennetegn ved undringsspørsmål er at de uttrykker snev av nysgjerrighet, spekulasjon og kreativitet. Det er derfor kjempeflott å ha en tverrfaglig innfallsvinkel, når en jobber med dette.                                     

Kommentarer