FN`s miljødag 5. juni

Hvordan skal deres skole markere FN`s miljødag 5. juni?


Jakt på fremmede arter i skolens nærmiljø og bring inn nye perspektiver til vårens feltarbeidMiljølære gir elevene anledning til å registrere funn av svartelistete arter over hele landet. Her finnes både oversikt over hva som ble funnet i fjorårets kampanje, fakta-ark om planter og dyr i hver landsdel, og interaktive kart der klassene legger inn sine funn og bilder.

Jakten på fremmede arter gir nye perspektiver til feltarbeidet. Arbeidet ute er målrettet, det baserer seg på kunnskap om biologisk mangfold, og det inngår i oppbyggingen av kunnskap om biologisk mangfold i Norge. Eleven vil se sine resultater på kartet, og oppleve at nettopp deres registreringer kommer med i Artsdatabankens oversikter over fremmede arter.


Skoler som melder seg på, får tilsendt informasjon om mulig fremmede arter i området sitt.
Gi feltarbeidet retning i vår, delta i jakten på de fremmede artene! Du kan lese mer om det på Fremmede arter

Vi har tidligere skrevet om en bok som vi ønsker å anbefale om barns læring ute, dere kan lese innlegget Her

Kommentarer