Nye opptakskrav til lærerutdanningene

Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene. – Vi har høye ambisjoner for fremtidige lærere og for elevenes læring, og skjerper derfor opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.Til høsten 2015 har det vært krav om  karakteren 3 i matematikk og norsk fra videregående skole, og minst 35 skolepoeng for å komme inn på grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene.

 Fra høsten 2016 er det nye krav i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene. Det nye kravet er 4 i matematikk  ( de obligatoriske matematikkfagene 1T, 1P og 2P ) fra videregåendeskole. Du dekker også det nye matematikk kravet hvis du har bestått enten R1, S1, R2 eller S2. Søkere som oppfyller dagens krav med 3 i matematikk, vil bli tilbudt et forkurs i matematikk som vil dekke kravet om 4 i matematikk. Universitetet i Tromsø vil tilby dette forkurset i sommer.


Regjeringer mener at norske elevers ferdigheter i matematikk er for svake. Og for å gjøre noe med dette vil de starte med lærerne. Det er en sammenheng mellom hva studentene kan når de starter på lærerutdanningen og når de er ferdige, sier Røe Isaksen, og ved å skjerpe kravet til matematikkkunnskapene til studentene vil gi mer faglig sterke og dyktige lærere.

Kommentarer