Spennende matematikksamarbeid med canadiske forskere

Rett før jul fikk vi vite at UiT Norges arktiske universitet har fått midler til å starte et samarbeidsprosjekt med canadiske forskere. Målet med samarbeidet er å utvikle metoder for å undervise matematikk på kvensk til elever i grunnskolen som har valgt kvensk som andrespråk. Her kan du lese mer om Nordområdeprogrammet som støtter prosjektet.

I Canada har de lang tradisjon for å undervise engelskspråklige elever på fransk for at elevene skal lære fransk. Foreløpige forskningsresultater viser at matematikk er et av de fagene som er særlig velegnet til disse metodene, som kalles fransk språkbad i matematikk.

I prosjektet vårt vil vi videreutvikle og tilpasse de canadiske undervisningsmetodene til lokale forhold og norsk læreplan. På sikt håper vi å kunne utvide prosjektet til å inkludere elever med samisk som andrespråk. I dag er det slik at de som lærer kvensk og samisk noen ganger mister matematikkundervisning fordi andrespråkstimene legges i matematikktimene. Vi håper at kvensk språkbad i matematikk vil være et første steg mot å styrke undervisning av minoritetsspråk i Norge.

I desember hadde NRK et innslag om kvensk som du kan høre her (trykk på bildet):


Vi gleder oss til et spennende samarbeid med University of New Brunswick!

Kommentarer