Gjette, utforske, undre... Japansk metode i svenske klasserom

Yukiko Asami-Johansson ved Högskolan i Gävle holder på med å prøve ut en "japansk" metode i svenske klasserom. Metoden går kort å greit ut på at man i noen av matematikktimene jobber med problemløsing.


Valg av oppgaver er avgjørende for at metoden skal være vellykket og det er viktig at problemet fører til:
  • elevers gjetting
  • ulike løsningsstrategier
  • hele klassens deltakelse
  • diskusjon rundt svar som ikke er riktige

Yukikos mål med prosjektet er å vise at dette ikke er noe som kun fungerer i Japan, men at det derimot er en universell metode som kan fungere i alle land. Yukiko har allerede skrevet om metoden i sin Licentiatavhandling (2015) og en av oppgavene hun brukte der er denne (trykk på referansen under bildet for å komme til avhandlinga hennes):


Yukiko poengterer at godt forarbeid er en forutsetning for at denne metoden skal fungere og laget blant annet oversikt over mulige løsningsstrategier før oppgaven ble brukt i klasserommet:


Det blir spennende å følge dette prosjektet og Yukikos arbeid videre. God matematikkgjetting!

Kommentarer