Det snør det snør....

De to siste dagene har det lavet ned. Tror nesten at det nærmer seg en meter på flatmark. Vi har i hvertfall fått trimmet oss med snømåking, i dag har vi vært ute tre ganger og måket snø. Regner med å måtte måke i morgen også.Vi som er så heldig å ha snø kan bruke den til en rekke aktiviteter med ungene; ski, aking, snøhuler, snømann, etc. Men hva med snø og matematikk? Jeg skal fremover mot jul skrive om en del aktiviteter med snø og matematikk.

 Nå når det laver ned, sett opp en snømåler og la ungene føre statistikk over snøhøyden. Her kan en bruke en planke som en merker av cm, eller en kan sette fast en målestokk på en planke og slå den i bakken. Alt etter hvor gamle ungene er, så vil denne aktiviteten gi mye. For de yngste er det å lese av cm og mm, og deretter sette det inn i en tabell. Litt større unger kan man begynne å bearbeide tallene, lage grafer og diagrammer. Her kan en utvide alt etter alder på barna.

Få ungene til å undre seg, hvorfor blir snøhøyden lavere etter noen dager? Kanskje kan man ta en liter snø, løs snø, litt hardpakket snø, enda mer hardpakket snø og veie de forskjellige snømengdene. Vil de ha samme vekt? Her vil ungene kunne begynne å definere tetthet ut fra egne erfaringer.
Hvis du vil lese mer om snø se på et tidligere Blogginnlegg

Kommentarer