Vitensentre og teknisk museum

I sommer har jeg besøkt en rekke vitensenter og tekniske museer. Framover vil jeg gi smakebiter fra enkelte av utstillingene og installasjonene.


Hva er et vitensenter vil kanskje noen stille spørsmål om. I Norge er det 8 vitensenter som tilbyr utstillinger og aktiviteter der publikum kan eksperimentere innenfor matematikk, naturfag og teknologi. Disse sentrene ligger I Oslo, Gjøvik, Sarpsborg, Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.


De flest av dem har undervisningsopplegg for klasser knyttet til kompetansemål fra barnehage og opp til videregående skole. De har gode pedagoger og gjennom prøvde opplegg, som jeg virkelig vil anbefale skolene å benytte.


Nå i høstferien er det flere av vitensentrene som arrangerer eksperimentklubber for unger. Gå inn på ditt nærmeste vitensenter og undersøk hva de har av tilbud. Og er det en dag familien har tid, så dra på et vitensenter. Det er mye artig og lærerikt for alle aldere.Kommentarer