EVU-konferansen 2015

Hvert år arrangeres det en konferanse for alle som jobber med matematikk i lærerutdanningene. I år ble konferansen arrangert denne uka og jeg var så heldig å få delta. Konferansen er viktig fordi den er en arena for å utveksle erfaringer fra praksis og forskning, i tillegg blir nasjonale føringer for matematikkfaget grundig debatert. Anne B. Fyhn hadde for eksempel en parallellsesjon der hun problematiserte eksamensformer i matematikk og hvilke muligheter som ligger i gode eksamensoppgaver:


Et annet bidrag på konferansen ble gitt av Anita Valenta ved Matematikksenteret, som holdt et plenumsforedrag om prosjektet MAM (Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning). Prosjektet virker interessant og handler om å utvikle ressurser for etterutdanning for matematikklærere (mer informasjon her: http://www.matematikksenteret.no/mam/). Her ser dere litt av Anitas presentasjon:


Konferansen arrangeres av ulike lærerutdanningsinstitusjoner hvert år og i år var det Høgskolen i Østfold som var ansvarlig. De gjorde en suveren jobb, og deltakerne var veldig fornøyde. Her er gjengen som har dratt lasset og planlagt og arrangert årets konferanse:

(foto: Anne B. Fyhn)

Her er de fleste deltakerne fra konferansen:


Da er det bare å glede seg til neste års konferanse og jeg håper det da blir enda flere som legger inn en presentasjon av eget arbeid for det er både nyttig og interessant å lære mer om hva som gjøres på de ulike høgskolene og universitetene.

Kommentarer