Slutt å skylde på læreren!

Mange har meninger om hvordan matematikkundervisninga skal bli bedre (les: gi elevene bedre karakterer). Med mange mener jeg politikere, foreldre, "den vanlige mannen i gata", lærere, forskere: de aller fleste har meninger om matematikk og hva som skal til for å legge til rette for god matematikklæring. I går skrev Vibeke G. Fængsrud om sine erfaringer der hun har arbeidet seg fra stryk i matematikk på videregående til gjennomførte universitetsstudier i matematikk.

Skjermdump: hegnar.no

Hennes erfaring er at det var hun selv som måtte ta i et tak og jobbe for å lære seg matten, det hjalp lite å sitte og vente på at andre skulle lære henne det. Hun peker på noe veldig viktig; mens politikere, ansatte i skolesystemet og forskere diskuterer hva som funker, sitter elevene der og ikke kan matte. Vibekes siste ord er: "vær så snill å ta ansvar og gjør en innsats selv."

Poenget er vel at de aller fleste er i stand til å lære skolematematikken greit nok, men det krever arbeidsinnsats! Mange i Norge tenker på matematikklæring som noe genetisk, noe som avhenger av medfødte egenskaper. Med en slik holdning er det ikke noe poeng i å arbeide hardt med matematikken, enten kan du det, eller så kan du det ikke. Vibekes poeng (som forøvrig også finnes i en del andre skolekulturer) er at hardt arbeid gir mer læring enn ikke hardt arbeid.

Takk til Vibeke for å sette søkelyset på viktigheten av egen innsats og god mattejobbing!
Kommentarer