Nå er det på tide med sommerferie!

Den siste tida har det vært mye fokus på hvordan norske elever gjør det i matematikk og da særlig på hvor dårlig de gjør det. På internett, for eksempel på Facebook, har det vært flere diskusjoner om hvordan vi kan heve matematikknivået blant norske elever. Noen hevder at de har årevis med erfaring med at "tradisjonell" undervisning som vektlegger pugg og drill fører til at elevene gjør det jevnt over meget godt i matematikk. Andre ønsker mer fokus på forståelse og utvikling av logiske resonnement. 

Midt oppi mange argumenter for de ulike påstandene om hva som fungerer best fant jeg applikasjonen PhotoMath:


Hele ideen bak appen er at du bruker mobilens kamera til å lese av matteoppgaven, så regner applikasjonen regnestykket. For eksempel kan den gjøre enkel addisjon og subtraksjon:Den er ikke like stødig (ennå) på oppgaver som har en liten vri, i oppgaven under sier den bare at 0=5 ikke er sant. Det skjønner ikke at her gjelder det å skape likevekt med likhetstegnet som balansepunkt:


Men enkle brøkoppgaver synes applikasjonen er helt greit, også når det må finnes fellesnevner først:


Under er noen flere eksempler på oppgaver som applikasjonen tar greit:


Jeg har på følelsen av at denne applikasjonen bare er en smakebit på hva vi har i vente av teknologiske hjelpemidler. Paradokset er at det fortsatt ser ut til å foregå en diskusjon på om elevene skal få tilgang på kalkulator eller ikke på skolen, men samtidig har de alltid med seg mobilene sine som er som små matematikkcomputere å regne. Kan det være at diskusjonen om gangetabell, pugg og drill snart er historie? Eller kanskje har vi plutselig en pendel som har svingt andre vei og setter pugg og drill på agendaen igjen?

Nå er det bloggferie, god sommer!

Kommentarer