Finnmark på topp i matte!

Hurra Finnmark, sammen med Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag har i år gjort det best i landet i Matematikk 1T. Diagrammet under viser gjennomsnittskarakterene fra årets eksamen fylkesvis.


Tallene er hentet fra udir.no. I diagrammet over kan man tydelig se at Finnmark har gjort det veldig mye bedre enn både Nord-Trøndelag, Aust- og Vest-Agder. Men vent litt, hva med å lese diagrammet med et kritisk blikk? 

Hva om diagrammet hadde sett slik ut?


Begge diagrammene illustrerer de samme karakterene og de samme fylkene, men likevel gir de ganske ulike bilder av situasjonen. Begge viser at Finnmark (sammen med Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag) har en høyere gjennomsnittskarakter enn de andre fylkene, men det øverste diagrammet får forskjellene til å se veldig store ut. Det ser nesten ut som Finnmark har gjort det dobbelt så bra som Telemark og nesten tre ganger så bra som Vest-Agder. 

Det øverste diagrammet er et typisk eksempel på hvordan man kan få forskjeller til å se ut som de er større enn de er. Men hva er det som gjør at diagrammene over får fram forskjellene så tydelig?


Kommentarer