Lettere for barn enn voksne?

Denne oppgaven ble jeg introdusert for av en medstudent på mitt første doktorgradskurs:

Skjermdump: www.side3.no

Hun som presenterte oppgaven for oss andre påsto at barnehagebarn løser oppgaven på noen få minutter. Videre sa hun at tiden som trengs for å løse oppgaven øker i takt med antall studiepoeng i matematikk. Altså: hvis du kan en hel del matematikk, trenger du en hel del tid for å løse oppgaven. Dette påstår side3:


Jeg løste ikke oppgaven særlig fort og heller ikke på en spesielt smart måte, men jeg var happy da jeg hadde funnet en løsning jeg var fornøyd med (selv om resonnementet mitt definitivt ikke var noe barnehagebarn ville ha funnet på). Det jeg imidlertid fortsatt lurer på er om barnehagebarn virkelig klarer oppgaven på fem minutter. 

I helga hadde jeg et lite eksperiment. Oppgaven ble presentert for en gruppe på 7 personer. Den yngste var 5 år og den eldste 67 år. En av deltakerne har ikke startet på skolen ennå, tre er midt i grunnskoleløpet og tre er ferdig med sine utdanningsløp. Med utgangspunkt i ryktene om at barnehagebarn løser oppgaven raskt var det knyttet skyhøye forventninger til 5-åringens prestasjoner. Vår hypotese var at ingeniøren og veterinæren ville bruke lengst tid av alle. Av tidshensyn fikk deltakerne 15 minutter på seg å løse oppgaven.

For å sikre at 5-åringen ikke hadde noen problemer med å tolke tallsymbolene sjekket vi at han kunne gjøre rede for alle sifrene i testen. Han hadde ingen problemer med å navngi alle sifrene og vi regnet derfor med at oppgaven testet hans kognitive evner, ikke tillærte ferdigheter. De andre deltakerne ble ikke testet på om de kunne lese sifrene fordi vi regnet med at dette var noe de hadde lært i løpet av småskolen.

Så hva ble resultatene fra eksperimentet? Ingen av deltakerne klarte oppgaven i løpet av 15 minutter. 

Jeg skulle likt å snakket med de som har satt ut ryktene om at barnehagebarn løser oppgaven i løpet av 5-10 minutter, hvilke barn har de snakket med og hvordan har testen foregått?

Hvor lang tid trenger du for å løse oppgaven og hvordan resonnerer du for å finne svaret?

Kommentarer