Hva er det med tallet 9?

Hva er det med tallet 9? Det snakkes mye om å gjøre matematikken virkelighetsnær, ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og bruke reelle situasjoner som kontekst. Men hva med å bare la seg fasinere av at matematikken er fantastisk og at det er et hav av mønster og sammenhenger som kan utforskes.

Mange av studentene vi møter på lærer- og barnehagelærerutdanningene forteller om matematikk som et regelfag som handler om å huske mer enn om å se sammenhenger, men det er sammenhenger i matematikken, mange sammenhenger.

Her er en video som kanskje kan inspirere til litt utforsking av matematikkens mysterier:


If they had taught us Math using this method, I think most of us would have enjoyed it a lot more!
Posted by David Wolfe on 19. april 2015


Enjoy!

Kommentarer