Aktivitet = bedre læring i matematikk

Nå har danske forskere funnet ut at fysisk aktiviet er positivt for barnas matematikklæring:

Skjermdump: http://forskning.no/

Funnene er i hovedsak knyttet til yngre barns læring, for elever på sjettetrinn ble det ikke identifisert noen sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og økte prestasjoner. Dette viser at fysisk aktiviet er særlig viktig for barnehagebarn og elever på småskolen. Rapporten kan leses HER.

I undersøkelsen brukte de tre ulike former for fysisk aktiviet:
- aktivitet utenom timene, for eksempel på fritiden eller i friminuttene
- aktivitet i skoletimene som pause fra matematikklæringen
- aktivitet i skoletimene som en alternativ måte å arbeide med matematikken på

Jeg har ikke klart å finne ut om studien fant noe skille mellom de ulike aktivitetene. Er det slik at all fysisk aktivitet er bra for læringa, eller er det slik at det å arbeide med matematikk gjennom fysiske aktiviteter er spesielt bra? Uansett er funnene fra denne studien kjempespennende med tanke på barnehageprosjektet som Inger Anundsen og jeg har arbeidet med og skrevet om i boka kreativ ute:


God utematematikk!Kommentarer