Bruk av formler på eksamen i matematikk 10. trinn

Vi er fortsatt midt i eksamenstenking ved UiT, så her kommer enda en oppgave for 10. trinns eksamen.


Husker dere bakeoppgaven som vi blogget om for noen uker siden? Den kan sies å være realistisk; de fleste elever har erfaring med og/eller behov for å kunne bake. Vindusoppgaven er imidlertid et eksempel på en praktisk oppgave som ikke har et spørsmål elevene får erfaring med i dagliglivet.Kommentarer