Praktiske oppgaver på eksamen

En av de praktiske oppgavene på det åpne eksamenssettet (del 1) handler om shopping, som antas å være innenfor en del elevers interessefelt:


Oppgave 8 er et eksempel på en oppgave som både er gitt en praktisk kontekst og som kan antas å være realistisk for elevene. De fleste elevene har erfaring med å handle klær og de kjenner til avslag. I hverdagen vil det være en god hjelp å være i stand til å beregne avslag i pris.

En annen praktisk oppgave, som kan sies å være mindre realistisk er oppgave 9:


Denne oppgaven er praktiskrettet fordi den handler om mobiltelefon som de aller fleste elevene har et forhold til. Spørsmålet er imidlertid ikke nødvendigvis dagsaktuelt for alle, oppgaven er derfor ikke nødvendigvis realistisk for elevene.

Hvor viktig er det at oppgavene er praktiskforankret? Og er praktiskforankring en hjelp eller et hinder for elevene?

God helg!

Kommentarer