Oppgave om antall lam


Nå har 20 av 78 sauer lammet, hvor mange flere skal lamme?

Her er en oversikt over sauene som har lammet og hvor mange lam de har fått:


Anta at ingen får flere enn fire lam og at ingen av lammene dør under fødsel, hvor mange lam har da de 20 sauene fått til sammen?

Kan du ut fra opplysningene i tabellutsnittet over finne ut hvor mange av lammene som var dødfødt (fortsatt med utgangspunkt i at ingen venter flere enn fire lam)?

God 1. maihelg!Kommentarer