Mer om eksamen i matematikk for 10. trinn

På mandag blogget vi om de første oppgavene på nasjonal eksamen i matematikk, de er i hovedsak ment å være enkle oppgaver som gir elevene en god start på eksamen. I dag har vi lyst å skrive litt om den siste oppgaven (del 1) som er gitt i eksempeloppgavene som ligger åpent på udir sin side.


Denne oppgaven handler om måling av areal og volum, som er det første punktet under kompetansemålene i måling:


Punkt to i kompetansemålene over, "...rekne mellom ulike måleiningar...", ser dere kanskje at er bakgrunnen for oppgave 2 som ble blogget om på mandag. Kompetansemålene kan derfor være en grei rettesnor for eksamensforberedelsene, eksamensoppgavene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene.

Til nå har vi sett på oppgaver som ikke er direkte knyttet opp mot dagliglivet, på fredag skal vi se på noen oppgaver som tar utgangspunkt i elevenes praktiske erfaringer.

Kommentarer