Matematikk i lamminga

Her er årets førstefødte lam. Hun er født 23. april og veide 6 kg og har en bror som veide 5 kilo som nyfødt.


Lammetiden er et fantastisk utgangspunkt for spørsmål og samtaler om naturfaglige emner, men hos oss sniker det seg selvsagt også inn litt tall-lek. I går var det for eksemple to av sauene som lammet som fikk 4 lam hver. For vår femåring var det da kjempeinteressant å lage spørsmål som:

Hvor mange lam har de to sauene som fikk firlinger fått til sammen?

Hvor mange øremerker trengs for å merke alle firlingene?

Hvor mange ører har firlingene til den ene sauen til sammen?

Hva er halvparten av åtte?

Hva er det dobbelte av fire?

Slike spørsmål kan man selvsagt bruke som utgangspunkt for samtale i andre situasjoner også, det som ofte hjelper på barnas matematikkmotivasjon er at samtalen foregår i en setting der barna trives.

Kommentarer