Eksamen i matematikk 10. trinn

Nå nærmer det seg eksamensperiode og vi har sett litt på eksempeloppgavene som er åpne for alle hos udir.no. Skriftlig eksamen i matematikk for 10. trinn består av to deler, der elevene må levere inn del 1 etter to timer.

På del 1 er ingen hjelpemidler tillatt, bortsett fra skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. Når del 1 er levert inn kan elevene bruke alle hjelpemidler, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.Del 1 starter med en oppgave der elevene får mulighet til å vise om de behersker de fire regneartene:


Deretter kommer flere oppgaver der elevene kan vise at de behersker ferdigheter innenfor tall og algebra og måling:


Når eksamen lages, er det kompetansemål fra læreplanen som ligger til grunn for hvilke oppgaver som gis på eksamen. Kompetansemålene ligger ute på udir sine nettsider. Her er kompetansemålene etter 10. trinn for tall og algebra (de som er knyttet til oppgavene over er merket med gult):


God eksamensforberedelse i heimen!
Kommentarer