Rekordmange vil videreutdanne seg

15. mars er fristen for å søke om videreutdanning og allerede nå ser det ut til å bli rekordstort antall søkere. En av årsakene til dette er at det nå har kommet krav om faglig fordypning for å kunne undervise i basisfagene; norsk, engelsk og matematikk, på ungdomsskolenivå. Kompetansekravene på ungdomstrinnet krever 60 studiepoeng. Det forventes at et tilsvarende krav vil komme for lærere på barnetrinnet, men at det her blir krav om 30 studiepoeng for å undervise i basisfagene; norsk, engelsk og matematikk.

http://magasinet.udir.no/

På udir sine sider finnes det informasjon om både søkeprosess og tildelingsretningslinjer.


Kommentarer