Årsak til solformørkelser

Hver 4. uke passerer Månen mellom Jorden og Solen. Men siden månebanen ligger litt på skrå i forhold til jordbanen, passerer Månen som regel over eller under solskiven. Men dersom Månen befinner seg nær et punkt der banene krysser hverandre, kan vi få en formørkelse.
 


Total solformørkelse! Solens ytterst imponerende strålekrans, koronaen, skinner med et merkelig lys rundt den nesten kullsorte baksiden av Månen.
Foto: NASA


Det er tre typer solformørkelser: Delvise, ringformede og totale. Ved en delvis formørkelse dekker Månen bare en del av solskiven. Og det er slik vi observerte solformørkelsen i Norge i dag.


Dersom Månen passerer rett foran solskiven, skulle vi i prinsippet fått en total solformørkelse, slik som på Svalbard i dag. Men det skjer ikke alltid! Månens avstand fra Jorden varierer fra 363 000 til 406 000 kilometer. Når Månen er lengst unna oss, dekker den ikke hele solskiven. Da vil en tynn ring av solskiven lyse rundt den kullsorte nattsiden av Månen og vi får en ringformet solformørkelse som er et veldig flott himmelfenomen.
Men en nær måne betyr muligheter for en total solformørkelse. Da dekkes hele solskiven og det blir nesten så mørkt som om natten. De klareste stjernene kommer til syne og gatelys kan slå seg på.Månen beveger seg rundt Jorden på ca. 4 uker. Den vil derfor med ca. 4 ukers mellomrom være i fase ``ny'' og stå mellom Solen og Jorden. Månebanen heller ca. 5 grader i forhold til linjen mellom Solen og Jorden, så som regel passerer Månen enten over eller under solskiven. Passerer den foran solskiven, oppstår en solformørkelse som kan være partiell, ringformet eller total.
Illustrasjon: Fred Espenak – NASA/GSFCLes mer om solformørkelsen mars 2015

Kommentarer