Statistikk - Google Analytics

Vi har ulike verktøy som gir oss oversikt over besøkstallene på realfagsjentene.no og ett av dem er Google Analytics. Google Analytics lager fine visuelle framstillinger av datamaterialet vårt og her ser du et eksempelbilde som er hentet fra Google Analytics sin side:


Her ser du et utsnitt av sanntidsdata vi kan få opp på Google Analytic. Dette skjermbildet er tatt mens vi hadde 8 aktive besøkende. Alle var fra Norge og 12,5% (altså 1) har besøkt sida før mens 87,5% (altså 7) er nye besøkende:

Skjermdump fra Google Analytic for mobil

God statistik-kveld!

Kommentarer