Realfagskommuner (gjentakelse av 17. desember 2014)

Rett før jul kom det en pressemelding om at mellom 20 og 35 kommuner i Norge nå får muligheten til å bli realfagskommuner.


Regjeringa har satt av 20 millioner kroner til prosjektet og kommunene som blir valgt ut til å delta får tilskudd til å danne faglige nettverk og faglig støtte i årene 2015 - 2016. 

Vi har ennå ikke rukker å se så nøye på hvordan regjeringa planlegger å bruke pengene. Det som kommer tydelig fram i utlysninga er at de nasjonale sentrene for matematikk og naturfag i opplæringen som skal bistå kommunene med faglig oppfølging. Vi håper dette er en satsing der kommunene og lærerne sitter igjen med kompetanse og ikke bare flere papirer å flytte rundt på.

Her finner dere mer informasjon og søknadsskjemaet: 

Gode ønsker inn i det nye realfagsåret!Kommentarer