Helgeutfordring

Med en graderstokk som kryper under minus 20 er det fint med inneaktiviteter i helga og da er det luksus for både store og små å bryne seg på noen matematiske utfordringer. Her kommer tre koseoppgaver:


Skjermdump fra yr.no

Tallutfordring

Hvor mange tall fra 1-100 kan du lage med sifrene 2, 0, 1 og 5, og regneoperasjonene +, -, x, ÷, ^ (potens), √ (rot), ! (fakultet) og !! (dobbelt fakultet). Både tall og regneoperasjoner kan tilpasses barnas alder og matematiske kompetanse. 

Deling av epler

Tre gutter møttes en dag for å leke, men først delte de eplene sine mellom seg. Lars hadde 3 og Erike 5. Sven hadde ingen, men han hadde åtte øre. Eplene ble delt likt mellom de tre. Sven ville betale hele sin andel og dro frem sine åtte øre. Kamelarven

En far testamenterte blant annet 17 kameler til sine sønner. Imidlertid skulle arven fordeles slik at den eldste sønnen fikk halvparten, den andre en tredjedel og den tredje en nidel. Da sønnenen ikke ville selge kamelene og dele pengene røk de opp i strid om hvordan dyrene skulle fordeles. En vismann kom forbi og løste problemet på den måten at han først lnte dem sin egen kamel. Av de 18 kamelene fikk så den eldste ni, den andre fikk seks og den tredje fikk to, tilsammen 17. Deretter tok vismannen sin egen kamel tilbake og fikk som takk en pose med penger. Hvodan var denne delingen mulig?


God mattehelg!Kommentarer